เขียนโปรแกรมประมวลผลรูปภาพดิจิตอล/Digital Image Processing
"ปัจจุบันปัญญาประดิษฐิ์ประมวลผลรูปภาพได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบาย สามารถสังเกต..
หุ่นยนต์อาดูโน่ (Robot Arduino)
ในปัจจุบันหุ่นยนต์ได้รับความนิยมมากขึ้น ในด้านการทำงาน สามารถสังเกตได้จากชีวิตประจำวันของเรา ตามร้าน..
เขียนโปรแกรมประมวลผลรูปภาพดิจิตอล/Digital Image Processing
Ebook ฿120 ฿100
หุ่นยนต์อาดูโน่ (Robot Arduino)
Ebook ฿70 ฿59
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)