การสื่อสารทางการบริหาร COMMUNICATION TO ADMINISTRATION
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางการบริหาร การศึกษาที่ต้องอา..
ภาวะผู้นำกับการจัดการ : LEADERSHIP AND MANAGEMENT
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการจัดการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของผู้นำ หน้าที่..
การสื่อสารทางการบริหาร COMMUNICATION TO ADMINISTRATION
Ebook ฿200 ฿149
ภาวะผู้นำกับการจัดการ : LEADERSHIP AND MANAGEMENT
Ebook ฿200 ฿149
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)