฿280
Type : Book
Publisher : RCSD
Author : Philip McMichael
ISBN : 9786163980908
Language : thai
Number of Pages : 336
ที่มีคำกล่าวว่า เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง นี่เพียงพอหรือ เมื่อหันมามองปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเมื่ออาหารขับเคลื่อนทุนนิยมและทุนนิยมกลับทำให้อาหารไม่เป็นอาหาร หนังสือเชิงวิเคราะห์เล่มนี้ชวนให้เรามองสิ่งที่ปรุงเสร็จในจานได้ลึกและกว้างกว่าที่เคย หากกล่าวแบบวิชาการ สายตาเชิงวิพากษ์นี้จะเปิดให้เราเห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจในอาหาร (อาหารกับจักรวรรดิ อาหารกับรรษัทขนาดใหญ่ อาหารกับการแย่งยึดที่ดิน) และท้าทายวิทยาศาสตร์ทางอาหารว่า สามารถพ้นการฉวยใช้ประโยชน์ในระดับโลกได้หรือไม่ ถัดมาจึงได้เสนอแนวคิดในการทวงคืนอาหารให้แก่ขบวนการ อธิปไตยทางอาหาร ที่ต้องฟื้นคืนชีวิตและวัฒนธรรมสู่อาหารนั่นเอง
ครั้นกล่าวจากมุมมองชีวิตประจำวัน หากคุณสงสัยว่าอาหารในซุเปอร์มาร์เก็ตเกี่ยวข้องกับใครบ้าง มาจากไหน หรือคำถามจากข่าวว่าเหตุใดแนวป่าถึงได้กลายเป็นภูเขาข้าวโพดไปแล้ว โดยไม่ได้ต้องการชี้นิ้วด่าผู้ใด หรือแค่ปลอบใจด้วยการอ่านเรื่องราวเกษตรกรโรแมนติกฮิปสเตอร์ หนังสือขนาดกลางเนื้อแน่นเล่มนี้ คู่ควรกับความสนใจใคร่รู้ของคุณอย่างที่สุดแล้ว

Write a review

Please login or register to review