SAVE 22%

฿35 ฿45
ผู้แต่ง : นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 290
ขนาดไฟล์ : 8.6 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
คู่มือหมอชาวบ้านเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นล้านเล่มไปแล้วเป็นคู่มือของชาวบ้านเพื่อเป็นเพื่อนแก้ทุกข์ เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เพราะสุขภาพก็คือสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงความเป็นปกติทั้งทางกาย, ทางจิต และทางสังคม, ความเป็นปกติคือภาวะที่เป็นสุขหรือสุขภาพ

Write a review

Please login or register to review