SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 61
File Size : 1.14 MB
มโหสถรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมโหสถโทน เป็นเรื่องย่อจากเรื่องมโหสถชาดกที่เป็นนิทานชาดกที่มีขนาดยาวที่สุดในทศชาติชาดก ทั่วไปพบว่ามีจำนวน ๑๖ ผูก สำหรับมโหสถรอมหรือมโหสถโทนนั้น จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านนิยมที่จะสร้างถวายตามความเชื่อว่าผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ ปีระกา พึงสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา มีทั้งที่ถวายเป็นกุศลบุญส่วนตน และถวายเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

Write a review

Please login or register to review
Related Products