SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : ชัปนะ ปิ่นเงินและพัชราภรณ์ นักเทศน์
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 12
File Size : 0.66 MB
พรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวชบรรพชา การอุทิศส่วนบุญคล้ายกับการเรียกขวัญนาคของภาคกลาง สุดท้ายเป็นการให้พรแก่บรรดาคนทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญว่า ให้มีอายุวรรณะสุขะพละ ปราศจากโรคภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products