SAVE 17%

฿399 ฿480
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ชาตรี ประกิตนนทการ
ISBN : 978-974-02-1708-4
Language : thai
Number of Pages : 394
File Size : 35.67 MB
“ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” ศิลปะที่แฝงฝังไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ทว่ากลับถูกหลงลืมและละเลยในวงการศิลปะไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 ครบรอบ 88 ปี การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงนำหนังสือ “ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” ของ ชาตรี ประกิตนทการ มาตีพิมพ์อีกครั้งในรูปแบบพิเศษเพิ่มขนาดเพิ่มเนื้อหาจากพิมพ์ครั้งแรก 6 เรื่อง เพิ่มใหม่อีก 4 เรื่องเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน

2563
2020

Write a review

Please login or register to review