SAVE 16%

฿379 ฿450
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : กำพล จำปาพันธ์
ISBN : 978-974-02-1717-6
Language : thai
Number of Pages : 338
File Size : 65.14 MB
หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาผ่าน รูปร่างทรงผม, อาหารการกิน, หยูกยา และโรคภัย รวมถึงเรื่องเพศ เพื่อปลดเปลืองประวัติศาสตร์อยุธยาออกจากความ “ขลัง” ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็อ่านเข้าใจได้ และฉายภาพมนุษย์อยุธยาให้กลับมามีชีวิตชีวา มีน้ำมีนวลมากกว่าเดิม

Write a review

Please login or register to review