฿175
ผู้แต่ง : ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 346
ขนาดไฟล์ : 27.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร ตลอดจนฝ่ายบริหารในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับระบบเอ็นซีและระบบซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี ตลอดจนวิธีการจัดการในระบบซีเอ็นซี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานขอ

Write a review

Please login or register to review