SAVE 16%

฿59 ฿70
Type : Ebook
Publisher : สื่อสากล
Author : บริษัท สื่อสากล จำกัด


Number of Pages : 92
File Size : 64.3 MB
"คาร์ สเตริโอ" คู่หูคนรักเครื่องเสียงเสนอข่าวความเคลื่องไหวในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ ทั้งในและต่างประเทศพร้อมข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเครื่องเสียงและการติดตั้ง

Write a review

Please login or register to review