SAVE 10%

฿199 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ชัชชัย คุณบัว
ISBN : 9786160834648
Language : thai
Number of Pages : 272
File Size : 10.00 MB
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
เปิดโลกเทคโนโลยี IoT: ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth), ซิกบี (Zigbee), NB-loT, LoRa และเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลบน lPv6 (6LoWPAN)
ผู้เขียน ชัชชัย คุณบัว

ผู้อ่านเข้าสู่โลกของการสื่อสารบนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่การสื่อสารระยะสั้น ได้แก่ ไวไฟ (Wi-Fi) บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth) ซิกบี (Zigbee) และเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลบน IPv6 (6LowPAN) รวมไปถึงการสื่อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ได้แก่ NB-IoT และ LoRa นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ทำงานบนเทคโนโลยี IoT อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ยังได้นำผู้อ่านไปสู่โลกเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้น
สารบัญ
1. บทนำ
2. พื้นฐานการทำงานของเน็ตเวิร์ก
3. พื้นฐานการสื่อสารแบบไร้สาย
4. ไวไฟ (Wi-Fi)
5. บลูทูธ (Bluetooth)
6. ซิกบี (Zigbee)
7. IPv6
8. 6LowPAN
9. เร้าติ้งโปรโตคอลสำหรับ 6LowPAN
10. เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA)
11. แอปพลิเคชันโปรโตคอล
12. เทคโนโลยี 5G

Write a review

Please login or register to review
Related Products