฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ISBN : 9786160813834
Language : thai
Number of Pages : 341
File Size : 7.91 MB
ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร
ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ให้เครื่องจักรทำงานเป็นแบบอัตโนมัติได้ระบบหนึ่งจากหลายๆ ระบบ แต่ระบบนิวแมติกส์มีข้อได้เปรียบกว่าระบบอื่นๆ และการบำรุงรักษาทำได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ
ผู้เขียน ณรงค์ ตันชีวะวงศ์

"ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ ซึ่งเป็นระบหนึ่งของระบบอัตโนมัติที่ใช้ลมอัดเป็นตัวกลางให้อุปกรณ์ทำงาน ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากหลายๆ ประเทศได้พัฒนารูปแบบและอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างเครื่องจักรและสามารถเลือกใช้รูปแบบและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในเล่มคุณจะได้รู้จักกับระบบการทำลมอัด อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ ระบบนิวแมติกส์ที่เป็นโมดูล สุญญากาศในระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติกส์ และวงจรนิวแมติกส์ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน และแบบฝึกหัดทำสหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องมีความรู้เบื้องต้นของนิวแมติกส์มาบ้างแล้ว
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ระบบการทำลมอัด
บทที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 4 ระบบนิวแมติกส์ที่เป็นโมดูล
บทที่ 5 สุญญากาศในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติกส์
บทที่ 7 วงจรนิวแมติกส์

- แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในระบบนิวแมติกส์
- เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในระบบนิวแมติกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products