฿119
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : หลวงเมือง
ISBN : 5522840057938
Language : thai
Number of Pages : 138
File Size : 18.59 MB
ตลาดพลู
"ตลาดพลู" ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่หลวงเมืองเขียนจากความทรงจำ เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในย่านตลาดพลู...
ผู้เขียน หลวงเมือง

พบกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในย่าน "ตลาดพลู" จากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อกว่า 70 ปีก่อนของ "หลวงเมือง" นักเขียนและโหราจารย์ชั้นนำของไทย ที่จะพาคุณไปศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็น การละเล่นของเด็กๆ อาหารการกิน การพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนสภาพบ้านเรือน และเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับตลาดพลู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผู้คนจากพระนครอพยพหนีภัยจากการทิ้งระเบิด มาหลบภัยในสวนย่านฝั่งธน ตลอดจนบรรยากาศตลาดพลูและชุมชนโดยรอบ ซึ่ง ณ วันนี้แทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ความทรงจำที่ยังสว่างไสวในตลาดพลู รอคุณเข้าไปสัมผัสอยู่แล้วในเล่ม

Write a review

Please login or register to review