฿175
ผู้แต่ง : สุทธิจิตรา สุทธิธรรม
สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 162
ขนาดไฟล์ : 103.15 mb
ISBN : 9789741865079
ประเภทหนังสือ : ebook
ความเข้าใจในเรื่องของ “ข้าว”ในแง่ความเป็นมา คุณค่า คุณประโยชน์ในเชิงการบริโภค และในเชิงเศรษฐกิจ

Write a review

Please login or register to review