฿375
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : Tom Wu
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160464975
Language : thai
Number of Pages : 378
File Size : 64.84 MB
ผู้คนมากมายหวังว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการเปลี่ยนอาหารการกินและวิถีชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ป่วยไข้แล้วค่อยอาศัยยามารักษา เพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่า “โรคเข้าทางปาก” ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของโรคภัย และเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างแท้จริงได้ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำประสบการณ์ที่ได้จากการรักษาสุขภาพและการทดลองทางคลินิกมาแบ่งปัน เพื่อให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงนิสัยการดื่มกินและพฤติกรรมการดำรงชีวิต ทำให้มีสุขภาพดีและป้องกันโรคโดยการใช้ธรรมชาติบำบัด การจะมีสุขภาพแข็งแรงนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ปัญหาคือ คุณยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ยอมทำหรือไม่ หากอ่านเล่มนี้แล้วทำตามอย่างเคร่งครัด คุณเองก็สามารถมีสุขภาพดีได้เหมือนผู้อ่านจำนวนมากที่ทำตามหนังสือเล่มนี้เช่นกัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -