฿148
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : Chiara Piroddi
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160465866
Language : thai
Number of Pages : 74
File Size : 43.55 MB
ชุด เกมและกิจกรรมตามแนวมอนเตสซอรี เล่มนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านเกมแสนสนุกและกิจกรรมตามแนวมอนเตสซอรีสุดท้าทาย ที่จะทำให้เด็กรู้จักพึ่งพา เคารพ และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ในเล่มเด็ก ๆ จะได้พบกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งตัดแปะ แทนแกรม จับคู่ ระบายสี นับเลข ฯลฯ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติและการออกเสียงพยัญชนะ เชิญชวนให้เด็กกล้าออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ นับเป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมหนูน้อยก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพจนถึงขีดสุดด้วยธรรมชาติรอบตัว

Write a review

Please login or register to review
Tags: -