฿295
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : ฤทัย จงสฤษดิ์
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160467099
Language : thai
Number of Pages : 201
File Size : 20.63 MB
หนังสือ "ทดลองวิทย์รอบรู้อาเซียน" เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจในวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์หลากหลาย โดยหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการทดลองได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการศึกษาแบบบูรณาการ (STEM Education) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -