SAVE 0%

฿299 ฿300
ผู้แต่ง : รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 550
ขนาดไฟล์ : 32.5 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เป็นหนังสือที่อธิบายถึงการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย โดยเน้นเรื่องตัวอย่างของการออกแบบคำนวณ แนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์โดยละเอียดมากถึง 500 ตัวอย่าง เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ผู้อ่านสามารถจับแนวคิดได้ ส่งผลให้มีความสามารถ

Write a review

Please login or register to review