SAVE 20%

฿108 ฿135
ผู้แต่ง : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 58
ขนาดไฟล์ : 30.4 mb
ISBN : 9786160419135
ประเภทหนังสือ : ebook
ประชาคมอาเซียนคือ การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

Write a review

Please login or register to review