FREE
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
สำนักพิมพ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 264
ขนาดไฟล์ : 21.51 mb
ISBN : -
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ผู้อ่าน หรือผู้ที่ ไม่อ่านแต่ชอบดูรูปแบบการจัดหน้าสวยๆ ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน ให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง นวัตกรรมในการทำอาชีพของตัวเอง เพราะผู้จัดทำเชื่อว่า ทุกคนทุกอาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ใบหน้าของบุคคลในหนังสือเล่มนี้ คือ ใบหน้าของบุคคลที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นบุคคล ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิก ต้นแบบ ไอคอน ไอดอล

Write a review

Please login or register to review