SAVE 5%

฿190 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : ผู้เขียน ชนายุส ตินารักษ์
ISBN : 9786163430045
Language : thai
Number of Pages : 232
File Size : 2.15 MB
"คู่มือบัญชีภาคบังคับ" ได้นำเสนอแนวทางให้เอกชนที่ค้าขายและรับงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีมูลค่าสัญญา 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องทำ บช.1 ซึ่งเป็นการจัดทำบัญชีรับจ่ายรายโครงการ เป็นการควบคุมกันในส่วนของปลายทาง โดยถือเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำงานร่วมกับการกำหนดให้เปิดเผยราคากลาง ซึ่งเป็นการควบคุมที่ต้นทาง เป็นกฏหมายที่ทาง ปปช. ได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
ภาคแรก เรื่องที่จำเป็นต้องทำบัญชีตามแบบ บช.1
- บทที่ 1 ปัญหาปวดใจ ทำบัญชีรับจ่ายรายโครงการ
- บทที่ 2 ความยุ่งยากอยู่ที่การปฏิบัติ
- บทที่ 3 ทำใจ ทำตาม
- บทที่ 4 บช.1 คู่หู Good Guy VS Bad Guy
- บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบังคับให้เป็นประโยชน์
- บทที่ 6 การป้องกันตนเอง

ภาคสอง เรื่องที่ควรรู้ มาตรฐานการเปิดเผยราคากลาง
- บทที่ 7 มาตรฐานการเปิดเผยราคากลาง

Write a review

Please login or register to review
Related Products