SAVE 30%

฿125 ฿179
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
ISBN : 9789742126186
Language : thai
Number of Pages : 150
File Size : 34.19 MB
จากธรรมชาติ ผ่านใจพ่อ ส่งต่อลูก
อีเมลสบายๆ อ่านง่าย หลากหลายอารมณ์สะท้อนสายสัมพันธ์ครอบครัวพร้อมเกร็ดเพลิดเพลินจากธรรมชาติใกล้ตัวที่ชวนให้คุณคิด
ผู้เขียน รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

ยอดผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ที่ไร้ศัพท์แสงเทคโนโลยี ทิ้งคำสอนในบทบาทอาจารย์นักวิชาการ มาเป็นข้อเขียนที่อ่านง่าย
ถ่ายทอดคำสอนจากใจคุณพ่อร่วมสมัย ผ่านเกร็ดเล็กผสมน้อยจากธรรมชาติรอบตัวได้อย่างชวนคิด เยาวชนอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี ให้เรื่องราวรอบรู้และข้อคิดเพลินใจ อาจารย์ยืนได้เชื่อมสองสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิต ความรักความห่วงใยจากพ่อถึงลูก และความชื่นชอบธรรมชาติไว้ด้วยกัน อย่างน่ารักและลงตัว
สารบัญ
- ลูกไม้ของพ่อ
- ต่อหัวเสือ
- นกตีทอง
- ต้นตาล
- คลื่นชีวิต
- แก้วเจ้าจอม
- พลายค้ำกับพลายคูน
- รั้วกินได้
- บึ้ง
- พอเพียง
...ฯลฯ...

ยอดผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ไร้ศัพท์แสงเทคโนโลยี ทิ้งคำสอนในบทบาทอาจารย์นักวิชาการ มาเป็นข้อเขียนที่อ่านง่ายถ่ายทอดคำสอนจากใจพ่อร่วมสมัยผ่านเกร็ดเล็กผสมน้อยจากธรรมชาติรอบตัวได้อย่างชวนคิด เยาวชนอ่นได้ ผู้ใหญ่อ่นดีให้เรื่องราวรอบรู้และข้อคิดเพลินใจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products