SAVE 17%

฿149 ฿180
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
ISBN : 9789740215288
Language : thai
Number of Pages : 194
File Size : 4.69 MB
"กลับสู่โลกสมมุติ" ซึ่งถือเป็นอีกบริบทของแวดวงวรรณกรรมไทยที่จะช่วยให้คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับทัศนคติของคนรุ่นก่อนได้อย่างน่าค้นหา นับแต่เรื่องสั้นที่กล่าวถึงมุมสะท้อนระหว่างความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวกับนักเขียนซึ่งมีหน้าที่สรรค์สร้างตัวละครให้โลดแล่นอยู่ในหน้ากระดาษ บางเรื่องชี้ให้เห็นการกระทำอันเลวร้ายจากผู้กระทำคนหนึ่ง ผลักดันให้ผู้ถูกกระทำต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย บีบบังคับให้กลายเป็นผู้ถูกกระทำเสียเอง ขณะที่บางเรื่องกล่าวถึงความรักและทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิตสาว แม้จะเป็นความรักที่บริสุทธ์ แต่สุดท้ายเขาก็อดที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตเธอไม่ได้ เช่นเดียวกับคณาจารย์และสถาบันการศึกษาที่ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับนิสิตสาวเช่นกัน ขณะที่ส่วนท้ายของหนังสือยังควบรวมเรื่องราวทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งความหวังต่อปรากฏการณ์เหล่านั้น หรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่การเมืองคือหนึ่งในประเด็นสำคัญทางสังคมก็ตาม นับเป็นอีกรวมเรื่องสั้นคุณภาพที่สะท้อนความเป็นจริงที่มิใช่แค่สังคมเท่านั้น แต่ทว่าเจาะลึกไปถึงความคิด ความรู้สึก มุมมอง และทัศนคติของคนร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- กลับสู่โลกสมมุติ
- เคว้งคว้างกลางลอนดอน
- ทัณฑสถาน
- ลิ่วละล่อง
- คราบ
- ร่องรอยเรื่องราวระหว่างเรา
- ในความมืดมนอนธการ
- ชะตากรรมของนที นาวาชล และประชาชนคนอื่น ๆ
- เขาเพียงอ่านหนังสือ
- หลงเลือน

Write a review

Please login or register to review