SAVE 29%

฿89 ฿125
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : SE-ED
Author : เหยิน จิ่งเหวิน,นันทภพ เรน
ISBN : 9786160831326
Language : thai
Number of Pages : 106
File Size : 20.50 MB
เริ่มต้นเรียนจีน 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้ง่ายและเข้าใจได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีน
ผู้เขียน เหยิน จิ่งเหวิน,นันทภพ เรน
"เริ่มต้นเรียนจีน 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)" แบบเรียนภาษาจีนฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนของไทยโดยเฉพาะในเล่มประกอบด้วยคำศัพท์ใหม่ที่ผู้เริ่มต้นเรียนควรรู้กว่า 100 คำ การออกเสียงในระบบ pinyin รูปแบบไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยคและวลีที่ใช้งานบ่อย โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส เพื่อช่วยให้เรียนรู้ง่าย และเข้าใจได้เร็วขึ้น ใช้คู่กับหนังสือ "แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 1" เพื่อทบทวนความเข้าใจในบทเรียนแต่ละบท
สารบัญ
- เส้นขีดต่าง ๆ
- ตารางแสดงระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเขียนตัวหนังสือจีน
- ตารางแสดงพยางค์ในภาษาจีน

บทที่ 1 ตัวหนังสือเดี่ยว 1
บทที่ 2 ตัวหนังสือเดี่ยว 2
บทที่ 3 ตัวหนังสือเดี่ยว 3
บทที่ 4 ตัวหนังสือเดี่ยว 4
บทที่ 5 ตัวหนังสือเดี่ยว 5
บทที่ 6 ตัวหนังสือเดี่ยว 6

บทที่ 7 - บทที่ 16
ข้อมูลเพิ่มเติม
- ชุดปรับปรุงล่าสุด พิมพ์กว่า 540,000 เล่ม ใช้แพร่หลายในโรงเรียนทั่วประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products