SAVE 28%

฿119 ฿165
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : มณฑา ลิมปิยประพันธ์
ISBN : 9786160824281
Language : thai
Number of Pages : 177
File Size : 20.24 MB
อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2
พืชที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เป็นทั้งอาหารและยาในเวลาเดียวกัน
ผู้เขียน มณฑา ลิมปิยประพันธ์

พบกับการกลับมาอีกครั้ง ของการรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรที่เป็นได้ทั้งยาและอาหาร ต่อจาก "อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 1" กับเรื่องราวสมุนไพรอันทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย ตำรับอาหารที่เป็นยาตามธรรมชาติ จากป่าสู่พืชปลูก ผ่านการปรุงแต่งอย่างลงตัวในชีวิตประจำวันแบบไทย ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยั่งยืน ช่วยให้คุณรู้หลักในการดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา เสริมสร้างสุขภาพ เป็นพลังชีวิตและกำลังใจที่สดใสแข็งแรงสำหรับอนาคตต่อไป
สารบัญ
- กระเจียว
- กระถิน
- กระวาน
- กล้วยป่า
- กล้วยหอม
- กล้วยหิน
- กลอย
- กะหล่ำดอก
- กำซำ
- กีวี
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products