- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 978-616-04-1237-2


File Size : 15.2 MB
ใครๆก็พูดว่าพรุ่งนี้จะไปเวียนเทียน แต่เวียนเทียนคืออะไรนะ เบลล่าขี้สงสัย ทำให้แม่ต้องพาไปสัมผัสบรรยากาศเวียนเทียนจริงๆก่อนไป แม่ได้อธิบายให้เบลล่ารู้จักวันสำคัญของพระพุทธศาสนาต่างๆที่ชาวพุทธนิยมไปเวียนเทียนกัน วันนี้เบลล่าจังได้รับทั้งประสบการณ์เวียนเทียนอันแสนสนุก และความรู้เรื่องวันสำคัญต่างๆอย่างเต็มเปี่ยม

Write a review

Please login or register to review