- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 978-616-04-2227-2


File Size : 13.5 MB
เอ...แม่หายไปไหนนะ เบลล่าร้องเรียกแม่อยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ จนไปพบแม่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระ เบลล่าสงสัยว่าการทำสมาธิคืออะไร และเด็กๆอย่างเบลล่าจะสามารถทำสมาธิได้ไหมนะ ภายในเล่มนี้ เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ว่า การทำสมาธิไม่ใช่เพียงการนั่งนิ่งๆเท่านั้น แต่การตั้งใจทำสิ่งต่างๆก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิได้เช่นเดียวกัน

Write a review

Please login or register to review