฿265
Type : Ebook
Author : นฤชา เหมือนใจงาม
Publisher : Nanmeebooks


Number of Pages : 418
File Size : 41.6 MB
ภาคภูมิ ภาคภพ ได้รับการว่าจ้างให้ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาค แต่ไม่นานเขาก็ได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องบังหน้า ความสนใจของนายจ้าง ชาวอเมริกันผู้มาพร้อมเครื่องมือล้ำยุคไม่ได้อยู่ที่ลูกไฟในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด ของทุกปี หากแต่อยู่ที่การเสาะหาตัวพญานาคผู้อาศัยอยู่ในลำน้ำนั้น ทว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่อาจทำหน้าที่ของมันได้ลุล่วง อำนาจแห่งธรรมชาติ จึงได้เวลาทวงคืน ด้วยชีวิต!

Write a review

Please login or register to review