SAVE 1%

฿149 ฿150
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 266
ขนาดไฟล์ : 18.5 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

Write a review

Please login or register to review