SAVE 11%

฿89 ฿100
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 92
File Size : 17.9 MB
พ็อกเก็ตบุ๊ค “เจาะลึกธุรกิจโดนัท คุณทำได้ ยิ่งขาย ยิ่งรวย” เป็นคู่มืออาชีพให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจโดนัท ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี ถูกต้อง ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้หรือไม่ก็ตาม

Write a review

Please login or register to review
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: