SAVE 21%

฿119 ฿150
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 148
File Size : 12.5 MB
บันทึกจากประสบการณ์การทำงานจนกลายมาเป็น Road Map สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการกำลังใจ แนวทาง คำชี้แนะที่ดีบนเส้นทางความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็น "นักบริหารมืออาชีพ" 12 เส้นทาง ได้แก่ 1. เก็บความฝันอันสวยงามไว้ 2. สำรวจตัวเอง บริหารตัวเองให้ได้ 3. มีอุดมการณ์ มีปรีชญาชีวิตที่ดีงาม 4. ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน 5. วางแผนพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง 6. ฝึกการตัดสินใจ การแก้ปัญหา 7. ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม 8. สร้างสมบารมี 9. เป็นผู้นำเต็มตัว 10. เป็นนักคิดที่ลึกซึ้งสุขุมรอบคอบ 11. ทำตัวเป็นเทรนเนอร์ เป็นโค้ช เป็นครูชั้นดี 12. เป็นนักสร้างทีมที่ดี สร้างทีมแชมเปี้ยนได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products