SAVE 11%

฿89 ฿100
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 100
File Size : 32.9 MB
หนังสือ ธุรกิจสนามฟุตบอล กำไรทะลุล้าน คือคู่มือชั้นดีสำหรับนักธุรกิจผู้มีความรักและความฝัน ในการก้าวเดินสู่ธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่า รวมถึงทุกๆ ท่านที่อยากรู้ว่า เบื้องหลังของสนามฟุตบอลให้เช่าที่อยู่ใกล้บ้านท่านนั้น เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร จึงประสบความสำเร็จ

Write a review

Please login or register to review