จำนวน

ผู้แต่ง : สโรชา
สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 146
ขนาดไฟล์ : 30.05 mb
ISBN : 9789741863600
ผู้เขียนนำเรื่องจริงมาเขียนให้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Civic Education ที่กำลังส่งเสริมอยู่ในขณะนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เขียนรีวิว

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อรีวิว