SAVE 30%

฿315 ฿450
Type : Ebook
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ. ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ , อ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
ISBN : 9786163980618
Language : Thai
Number of Pages : 196 File Size : 4.56 MB
หนังสือ \"การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ\" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งตำรับและเตรียมยาไร้เชื้อทางเภสัชกรรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อ ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมไร้เชื้อที่ได้  และตัวอย่างสูตรตำรับของยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละรูปแบบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกสถาบัน  รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อและผู้สนใจทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products