SAVE 30%

฿257 ฿368
ผู้แต่ง : ภูขวัญ อรุณมานะกุล
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 406
ขนาดไฟล์ : 15.30 mb
ISBN : 9786163983862
ประเภทหนังสือ : ebook
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ใช้ในโรคร่วมที่อาจพบ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคจิตเวชและโรคไต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

Write a review

Please login or register to review
Related Products