ลด 30%

฿349 ฿499

จำนวน

ผู้แต่ง : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
สำนักพิมพ์ : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 518
ขนาดไฟล์ : 26.29 mb
ISBN : 978-616-468-831-5
HAZARDOUS WASTE
ENGINEERING and MANAGEMENT
วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย

หนังสือ เล่มนี้ เขียนโดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสาระด้านวิชาการครบถ้วนตั้งแต่ความรู้ทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานเคมี ความเป็นพิษ การกระจายตัว การเปลี่ยนรูป ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารอันตรายและของเสียอันตราย ตั้งแต่การจัดเก็บรวบรวมและขนส่งขงเสียอันตราย การบำบัดของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนทั้งในด้านน้ำ อากาศ รวมทั้งการกำจัดของเสียอันตราย นอกจากสาระทางทฤษฎี ยังมีตัวอย่างประกอบที่ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้

เขียนรีวิว

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อรีวิว