฿250
ผู้แต่ง : รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 162
ขนาดไฟล์ : 5.40 mb
ISBN : 9789746729536
ประเภทหนังสือ : book
ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เบาหวานเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบการควบคุมระดับน้ำตาลหรือกลูโคส ในเลือด ดังนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องเข้าใจถึงกลไกการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของระบบดังกล่าวซึ่งมีลักษณะดังนี้ โดย ปกติร่างกายจะควบคุมปริมาณกลูโคสเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products