฿280
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
ISBN : 9786163980434
Language : Thai
Number of Pages : 94

ถึงแม้ไก่เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว  เรารู้จัก ก. เอ๋ย ก. ไก่  มากันตั้งแต่จำความได้  แต่ดูเหมือนผู้คนจะมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับไก่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงอย่างอื่น เช่น สุนัขหรือแมว ผู้เขียนได้มีโอกาสสะสมและรวบรวมความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากการสินค้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอนหัวข้อระบบสืบพันธุ์สัตว์ในวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์  ผู้เขียนพบว่าความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบสืบพันธุ์ไก่  เป็นเรื่องน่าสนใจ ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ชวนให้น่าติดตามจึงเกิดแรงบันกาลใจที่จะเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ นั้น ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้อ่านเพิ่มพูนความรู้และกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ไม่มีที่สิ้นสุด 

สัตว์ปีกจัดเป็นสัตว์ชนิด uni-polytocus ออกไข่ทีละใบ แต่ออกได้หลายวันติดต่อกัน จากคุณลักษณะของสัตว์ปีกจำพวกไก่ที่ออกไข่ได้ทุกวันและภายในไข่มีอาหารที่มีคุณค่าสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน มนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากไก่ โดยนอกจากจะนำเนื้อมาใช้เป็นอาหารแล้ว ไข่ยังถูก นำมาใช้เป็นอาหารโปรตีนสำหรับมนุษย์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันไก่จัดเป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหาร โปรตีนสำคัญของโลก


เป็ด ห่าน นก

Write a review

Please login or register to review
Related Products