฿300
ผู้แต่ง : ผศ. สุรีพร อุทัยคุปต์
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : Thai
จำนวนหน้า : 204
ขนาดไฟล์ : 8.86 mb
ISBN : 9786163983077
ประเภทหนังสือ : book
ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม อาการปวดคอที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่หรือไม่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก  การรักษาเพียงแค่อาการปวดคอไม่ใช่คำตอบทั้งหมด  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้สอดแทรกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางคลินนิก

Write a review

Please login or register to review
Related Products