SAVE 25%

฿120 ฿160
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์
สำนักพิมพ์ : Naresuan University Publishing House
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 114
ขนาดไฟล์ : 1.95 mb
ISBN : 978-616-426-077-1
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยาก ทำได้จริง และประสบผลสำเร็จจริงแนวทางที่นำเสนอนี้จะถูกหรือผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่งทำได้จนเป็นผลสำเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง “จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

Write a review

Please login or register to review
Related Products