SAVE 5%

฿104.5 ฿110
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : ผู้แปล ศักดิ์ บวร
ISBN : 9786163430526
Language : thai
Number of Pages : 120
File Size : 2.09 MB
ปรัชญาของเบอร์แทรนด์ รัสเซลล์
นำเสนอภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ่งเพียรพยายามจะเข้าให้ถึงหลักปรัชญา และเพียรพยายามจะเข้าให้ถึงตัวเขาเพื่อผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จ

รัสเซลล์อ้างว่าเขาได้รับแรงกระตุ้นมาจากความรู้สึกอันยิ่งใหญ่สามประการ ความปรารถนาในรัก ความใฝ่ฝันในความรู้ ความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก ซึ่งความรู้ทั้งสามประการนี้เป็นแรงกระตุ้นเขาทั้งในการใช้ชีวิตส่วนตัวและในด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่ตัวเองและผู้อื่น โดยหลักปรัชญาของเขา ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ยึดติดอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักปรัชญาที่อิงอยู่กับตรรกศาสตร์อย่างแนบแน่น นอกจากนี้รัสเซลล์ยังทุ่มเท่ความพยายามเพื่อศึกษาแก่นแท้ของศาสตร์ที่เรียกว่า "การกำเนิดธรรมชาติหรือขอบเขตการเรียนรู้ของมนุษย์" จนเกิดคำถามที่คลาดแคลงใจเราเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นก็คือ : "เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรารู้นั้นคือความจริง ในเมื่อคำโกหกมีอยู่ทั่วไปในชีวิตของเรา?" ปรัชญาของเบอร์แทรนด์ รัสเซลล์เล่มนี้จะนำเสนอภาพชีวิตและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกผู้ซึ่งเพียรพยายามจะเข้าถึงหลักปรัชญาและเพียรพยายามเข้าให้ถึงเพื่อผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการงานให้มากยิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products