SAVE 12%

฿259 ฿295
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : SE-ED
Author : มีชัย วีระไวทยะ, สนธิ เตชานันท์
ISBN : 9786160832958
Language : thai
Number of Pages : 457
File Size : 7.65 MB
"ไผ่นอกกอ" นำเสนอชีวประวัติของคุณ "มีชัย วีระไวทยะ" อย่างละเอียด เล่าเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน ซึ่งหลายงานของคุณมีชัยนั้น ได้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว การขจัดความยากจน การรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ การส่งเสริมค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ การแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายหลังได้ปลีกตัวออกมาสร้างโรงเรียนของตนเอง ชื่อว่า "โรงเรียนมีชัยพัฒนา" เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ เติมโตเป็นคนเก่งและเป็นคนดีในสังคมต่อไป หลากหลายเรื่องราวของคุณมีชัยจะในหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกคนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
- ตะวันออกบรรจบพบตะวันตก
- สู่ดินแดนตะวันออก
- พร่ำอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่าง
- ออสเตรเลีย รักและผูกพัน
- หนุ่มไฟแรง
- จากรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สู่รณรงค์แก้ลูกดก
- ประกายรุ้งเจ็ดสี
- จากศูนย์อพยพ สู่ธุรกิจเพื่อสังคม
- รับใช้แผ่นดิน
- วิ่ง สู้ ฟัด เอดส์
- กลับคืนสู่งานพัฒนา
- มุ่งงานการศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products