SAVE 30%

฿139 ฿199
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ไพบูลย์ เลิศศรี
ISBN : 9786160828678
Language : thai
Number of Pages : 193
File Size : 17.85 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในชุด "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา" เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ที่ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค ใช้ทำการสอบจริงในปีที่ผ่านๆ มา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัดอย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และช่ำชองในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่า "ยาก ไปเป็น ง่าย"

สารบัญ
เทคนิคลัดชุดที่ 1 กราฟ...ความเร็วกับเวลา...เมื่อวัตถุ เร่ง แล้วหน่วง
เทคนิคลัดชุดที่ 2 การหาความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ
เทคนิคลัดชุดที่ 3 การหาปริมาณประจุในตัวเก็บประจุที่ต่อในวงจร
เทคนิคลัดชุดที่ 4 การหาพลังงานไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุที่ต่อในวงจร
เทคนิคลัดชุดที่ 5 การหาศักย์ไฟฟ้าหลังแตะกันของตัวนำทรงกลม
เทคนิคลัดชุดที่ 6 การหาศักย์ไฟฟ้าหลังแตะกันของตัวเก็บประจุ
เทคนิคลัดชุดที่ 7 การหาประจุหลังแตะกันของตัวนำทรงกลม
เทคนิคลัดชุดที่ 8 การหาประจุหลังแตะกันของตัวเก็บประจุ
เทคนิคลัดชุดที่ 9 พลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ
เทคนิคลัดชุดที่ 10 การเปรียบเทียบความต้านทานของวัสดุที่มีรูปร่าง
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products