SAVE 40%

฿93.5 ฿155
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมชาติ กิจยรรยง
ISBN : 9789742126018
Language : thai
Number of Pages : 208
File Size : 2.56 MB
พูดแล้วรวย
เทคนิคและศิลปะการพูดสร้างยอดขายในธุรกิจเครือข่าย
ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง

ในการทำธุรกิจเครือข่ายและขายตรงนั้น การพูดให้คนทั่วไปฟังเพื่อให้เขามาสมัครเป็นดาวน์ไลน์ การพูดเพื่อกระตุ้นลูกทีมให้สร้างผลงาน การพูดในการประชุมนักขาย และการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมนักขายนั้นมีวีธีการพูดที่แตกต่างกันไป การฝึกฝนให้พูดเป็นที่ไม่ใช่แค่พูดได้นั้น จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเทคนิคและหลักการพูดที่ถูกต้อง เพื่อให้พูดได้ตรงใจกับกลุ่มผู้ฟัง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงวิธีการพูดให้คนแต่ละกลุ่มฝัง เพราะธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารให้คนฟังแต่ละกลุ่มเข้าใจ และมาสมัครเป็นสมาชิกในทีมเรา
สารบัญ
1. นำเข้าสู่การเป็นผู้พูดหรือผู้ถ่ายทอดในหน่วยงาน
2. พัฒนาตนสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดในหน่วยงาน
3. ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
4. ยุทธวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
5. บุคลิกภาพที่ดีจะชาวย้พิ่มสีสันได้อย่างไร
6. การวางแผนเตรียมการก่อนการถ่ายทอด
7. เทคนิคในการเป็นพิธีกร
8. สื่อเพื่อการถ่ายทอดนั้นสำคัญไฉน
9. หลักการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
10. ศิลปะในการสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอด
ฯลฯ
คำนิยม
ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารให้คนฟังแต่ละกลุ่มเข้าใจ และมาสมัครเป็นสมาชิกในทีมเรา

Write a review

Please login or register to review
Related Products