฿95
Type : Ebook
Author : สมพงษ์ ใจซื่อ
Publisher : SE-ED
ISBN : 9789742127435
Language : thai
Number of Pages : 175
File Size : 2.53 MB
ขับปลอดภัย คลายกังวล เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยพฤติกรรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ผู้เขียน สมพงษ์ ใจซื่อ ประกอบด้วยข้อคิดต่างๆ ที่ผู้ขับขี่มักมองข้าม หรือมิได้เอาใจใส่เท่าที่ควร อาจด้วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่น่ามีภัยอันตรายแฝงเร้นที่จะนำไปสู่ภัยใหญ่หลวงได้หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำหรือสะกิดเตือนผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึง เพิ่มเติมแนวคิด จิตสำนึก ทักษะ และสิ่งที่ผู้ขับขี่อาจหลงลืมไป เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายด้วยอาการครบถ้วนที่มนุษย์ต้องการ โดยเน้นการขับขี่ที่รอบคอบ สารบัญ 1. อุบัติเหตุ – เหตุที่ไม่มีใครอยากพบอยากเจอ 2. “5 ไม่” ทางเดินของอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่มักไม่ค่อยคำนึงถึง 3. ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ – มูลเหตุสู่อุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่มักมองข้าม 4. ผู้หญิงขับรถกับภัยรอบตัว 5. ตรวจรถก่อนใช้งาน หรือก่อนเดินทางไกล 6. ขับรถทางไกล – ทุกอย่างต้องพร้อม 7. การเปลี่ยนขนาดยาง – ความชอบและความรู้ต้องมีเท่ากัน 8. ตัดแต้ม – รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม 9. รถเกียร์อัตโนมัติ – ถ้าไม่เข้าใจก็อันตรายเหมือนกัน (1) 10. รถเกียร์อัตโนมัติ – ถ้าไม่เข้าใจก็อันตรายเหมือนกัน (2) : การแซง ...ฯลฯ...

Write a review

Please login or register to review
Related Products