฿195
Type : Ebook
Author : อรรถ ระบายเพชร
Publisher : SE-ED
ISBN : 9789742129750
Language : thai
Number of Pages : 178
File Size : 10.98 MB
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ 2 เจาะลึกรายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์และผู้ที่สนใจ แนะนำเทคนิคและความรู้ครบทุกด้าน เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ผู้เขียน อรรถ ระบายเพชร คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งเจาะลึกรายละเอียดสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิค และความรู้ครบทุกด้าน เพื่อให้การจัดการธุรกิจคาร์แคร์ของคุณเป็นไปอย่างมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่ศึกษาการขออนุญาตและภาษีต่างๆ ที่ควรทราบ รู้จักกับเคมีภัณฑ์ที่สำคัญของธุรกิจคาร์แคร์ การคิดคำนวณต้นทุน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในแผนกต่างๆ ของการทำงาน อัตราการให้บริการตามมาตรฐาน ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนการดูแลและแก้ไขปัญหารถ การจัดวางตำแหน่งของพนักงาน รวมถึงการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์และผู้ที่สนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี สารบัญ 1. การขออนุญาตและภาษีต่าง ๆ ที่ต้องทราบ 2. เคมีภัณฑ์ที่สำคัญของธุรกิจคาร์แคร์ และการคิดคำนวณต้นทุน 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในแผนกล้างและการดูแลรักษา 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในแผนกเช็ดแห้งและการดูแลรักษา 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในแผนกดูดฝุ่น-แวกซ์เงาและการดูแลรักษา 6. ป้ายราคาและอัตราการให้บริการตามมาตรฐาน 7. ขั้นตอนและเวลาของการชะล้างแบบธรรมดาและแบบล้าง-อัด-ฉีด 8. ขั้นตอนของการขัดลบรอย-เคลือบสี-เคลือบแข็งและเคมีภัณฑ์ 9. ขั้นตอนของการซักเบาะหนังแท้-เทียม และเคมีภัณฑ์ 10. ขั้นตอนของการซักเบาะ-พรมแบบทันสมัยและเคมีภัณฑ์ 11. การจัดวางตำแหน่งของพนักงาน 12. คำถามและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เขียน “อรรถ ระบายเพชร” เคยมีผลงานเขียนเรื่อง คู่มือการทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ (เล่มแรก) และคู่มือตรวจสอบ บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต่อยอดจากเล่มแรกที่ขายดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products