SAVE 10%

฿221 ฿245
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : Tomoo Yamada ผู้แต่ง จิตรลดา มีเสมา
ISBN : 9786160448272
Language : thai
Number of Pages : 194
File Size : 11.16 MB
เรียนรู้วิธีป้องกันและฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าด้วยเคล็ดลับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาเป็นอย่างมาก เพราะนักกีฬามหาลัยนี้คว้าเหรียญรางวัลจำนวนมากจากการแข่งกีฬาระดับโลก โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ยามาดะ โทโมโอะ นักกายภาพด้านกีฬาจากศูนย์เวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จะมาดผยเคล็ดลับของนักกีฬาเหล่านี้ว่าพวกเขามีวิธีฟื้นฟูและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าอย่างไร วิธีต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมถึง วิธีการหายใจ การทำกายภาพบำบัด เทคนิคการกิน วิธีเดิน ยืน นั่ง นอน ไปจนถึงทัศนคติที่ควรมี เพื่อให้ใช้ชีวิตโดยไม่เหนื่อย ถึงจะเป็นวิธีที่นักกีฬาอาชีพใช้ แต่คนทั่วไปก็นำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลนักกีฬาระดับโลกมากกว่า 15 ปี และเป็นตัวจริงด้านการจัดการกับความเหนื่อยล้า ด้วยเทคนิคอันหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินชีวิต ซึ่งคนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย มีอธิบายเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าอย่างละเอียด เนื้อหามีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรองรับ เนื้อหาใช้คำเข้าใจง่าย ไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์ก็มาสามารถเข้าใจได้ง่าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products