SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 26
File Size : 0.74 MB
โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัตถี ทรงเทศนากรณียเมตตสูตรแก่ภิกษุ ๕๐๐ ตนที่จำพรรษาอยู่ในป่าใกล้เมืองนั้น ความตอนท้ายกล่าวถึงศีลาจาวัตรของพระมหาสามีวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ว่าประกอบด้วยคุณงามความดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products