SAVE 30%

฿210 ฿300
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 19
File Size : 2.18 MB
สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่ ๓๖ ในปัญญาสชาดกที่พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่แต่งเป็นภาษาบาลีแก่อน ต่อมาจึงมีการรจนาแปลเป็นภาษาไทยวน พบได้ตามวัดต่าง ๆ ในล้านนา ซึ่งชาวพม่าเรียกว่า เชียงใหม่ปัณณาส สิทธิสารชาดกหรือบุญสารชาดก ประกอบด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และประชุมชาดก

Write a review

Please login or register to review
Related Products