SAVE 41%

฿118.15 ฿199
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
ISBN : 9786160828449
Language : thai
Number of Pages : 271
File Size : 13.81 MB
เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6
โจทย์เจ๋ง เก็งแม่น ท้าทาย ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET รูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ข้อสอบ 15 ชุด พร้อมเฉลยละเอียดถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้สำหรับ สอน สอบ ติว เพื่อพิชิตให้ได้ 100 คะแนนเต็ม
ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 เล่มนี้ ผู้เขียนได้สร้างข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ตรงกับแนวข้อสอบในรูปแบบปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกข้อในสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในเล่มประกอบด้วยข้อสอบ 15 ชุด ชุดละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เน้นการคิดวิเคราะห์ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ป. 6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ใช้ฝึกฝน เพื่อเตรียมสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการทำข้อสอบมาตรฐาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ ก่อนลงสู่สนามสอบ O-NET จริง
สารบัญ
- หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ O-NET
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 4
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 5
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 6
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 7
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 8
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 9
- เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 10
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products